Bijtelling

De bijtelling is in Nederland een verplichte belasting die u betaald wanneer u een auto van de zaak of bedrijfsauto rijdt. De belastingdienst ziet het privégebruik van een auto als een voordeel voor u en via de bijtelling wordt u op dit voordeel belast. Rijdt u dus met een zakelijke auto dan valt u in de 'regeling privégebruik auto van de werkgever'. 

Wat is bijtelling?bijtelling privégebruik auto van de zaak

De bijtelling kan dus gezien worden als een extra vorm van inkomstenbelasting die u betaald over het voordeel van privégebruik van een auto van de zaak. Wanneer u dus een auto van de werkgever "krijgt" dient u daarover belasting te betalen. Deze belasting wordt maandelijks tegelijkertijd met de inkomstenbelasting vereffend. De bijtellingsregeling geldt zowel voor werknemers als ondernemers die een auto van de zaak bezitten. Maakt u privé geen gebruik van de auto, dan betaald u ook geen bijtelling. In Nederland betekent dit dat wanneer u minder dan 500 kilometer per jaar privéritten met de auto maakt u geen bijtelling hoeft te betalen. 

Huidige regels omtrent de bijtelling

Co2 Uitstoot Bijtelling
0 gram 4%
> 0 gram 22%

 

Er is de afgelopen jaren veel veranderd op het gebied van zakelijk vervoer. Als ondernemer of zakelijke rijder is het dan ook van belang om op de hoogte te zijn van de actuele stand van zaken betreffende de fiscale regels van zakelijk rijden. Hoeveel u moet betalen aan bijtelling is afhankelijk van of uw een milieuvriendelijke auto rijd, de cataloguswaarde van de auto en wanneer het kenteken voor het eerst is afgegeven.

Voor de periode 2017 t/m 2020 heeft het kabinet besloten de regels te vereenvoudigen en betaalt u altijd 22% of 4% bijtelling over nieuwe auto's. Alleen wanneer de CO²-uitstoot 0 gram is betaalt u een percentage van 4%. Vanaf 2019 geldt wel dat deze 4% alleen geldt voor de eerste € 50.000 cataloguswaarde van de auto. Over de waarde boven € 50.000 wordt 22% bijgeteld.

Een rekenvoorbeeld:

  • Cataloguswaarde auto: € 40.000,-
  • Percentage bijtelling: 22%
  • Maandelijkse bijtelling bij uw loon: (40.000*22%)/12 = € 733,-
  • Over € 733 betaalt u maandelijks inkomstenbelasting.

Geen bijtelling betalen?

Indien u uitsluitend zakelijk gebruik maakt van de auto hoeft u geen bijtelling te betalen. In dat geval dient u gezamenlijk met de werkgever een 'Verklaring geen privégebruik auto' in te dienen. Dit betekent dat de u dan ook niet meer dan 500 kilometer op jaar basis privé mag rijden. In dat geval dient u dus een sluitende kilometer- en rittenregistratie te overleggen wanneer de belastingdienst daar om vraagt. Dit kan door middel van een zelf bijgehouden administratie of door gebruik te maken van een goedgekeurd rittenregistratiesysteem

Verwachtingen voor de toekomst

Enkele jaren geleden is de intentie uitgesproken om de vaste percentages af te schaffen en een gestaffelde bijtelling te herinvoeren. Het belasten van het gebruik van een auto blijft hoog op de politieke agenda staan, dit mede door de enorme filetoename. Daar komt bij dat de invoering van een gestaffelde bijtelling met de huidige technologie eenvoudig en goed betaalbaar is. Accredis is optimaal voorbereid op de komst van de gestaffelde bijtelling of het belasten van het aantal gereden kilometers. Zo betaalt u altijd alleen voor het privégebruik van de auto. Via deze pagina en onze nieuwssite bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent de auto van de zaak.

 

Accredis Next Keurmerk RitregistratiesystemenBVLR Certified MemberCollege Bescherming PersoonsgegevensBelastingdienst over bijtellingEscrow regeling ritregistratie

ACCREDIS

Accredis zet zich sinds 2001 vol passie in om voor u de meest geavanceerde gps-oplossingen te bedenken en te implementeren. We zijn hierbij overtuigd van de bijdrage die we leveren aan de efficiëntie en veiligheid in het verkeer. 

Contact

Marssteden 72
7547 TD Enschede
  +31 53 434 11 21
  +31 53 434 56 63

Digitale Tachograaf

Automatisch uitlezen en track & trace van digitale tachografen.

Objectbewaking

GPS tracker, met beveiliging en draaiurenmeter.