Privacy beleid

Als bezitter van een zakelijke auto wilt u verzekerd zijn van maximale privacy bij het inzien door derden van uw kilometerregistratie. Dit is precies hetgeen wij garanderen!

Privacy Gedragscode

Als uw gegevens opgeslagen worden bij Accredis, dan garanderen wij dat uw privacy gewaarborgd is. Dit wordt in de reglementen van het keurmerk gewaarborgd. Als uw kilometerregistratie opgeslagen worden of inzichtelijk zijn voor de werkgever, dan garandeert de leverancier dat hij zowel de berijder als de werkgever geattendeerd heeft op de “Privacy Gedragscode”.

Onderdeel van de gedragscode is de bijbehorende beroepscommissie. Deze beroepscommissie is laagdrempelig en behandeld klachten. Iedereen die een ritregistratiesysteem heeft met een keurmerk kan zich bij deze beroepscommissie melden.

Als u een privé-rit maakt in uw zakelijke wagen is deze reis alleen voor u persoonlijk zichtbaar. Andere accounts kunnen deze privé-gegevens dus niet inzien. Mocht u een privé rit een keer per abuis als zakelijk hebben aangemerkt, kunt u in de kilometerregistratiemodule de status altijd weer wijzigen.

Let op: Als u uw Accredis GPS-oplossing via uw werkgever heeft gekregen, kan deze details van uw zakelijke ritsoorten zien als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Details van privé-ritsoorten blijven te allen tijde verborgen. De kilometertotalen privé zijn wel zichtbaar, omdat deze nodig zijn voor de BTW-verrekening en een eventuele privé-regeling. Uw ritgegevens worden NIET door ons aan de belastingdienst verstrekt, daarvoor bent u altijd zelf verantwoordelijk.  

AVG- De nieuwe Europese Privacywetgeving

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele EU van toepassing. Sindsdien is in de hele EU dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing. Deze nieuwe verordening is, in tegenstelling tot de oude richtlijn, geoptimaliseerd voor de nieuwe digitale wereld waarin we leven. Deze verordening stelt voorschriften vast voor de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. Deze verordening beschermt ook de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen, en hun recht op de bescherming van persoonsgegevens. De AVG stelt expliciet dat de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd moet zijn op de volgende zes principes:

  • Persoonsgegevens moeten op rechtmatige en transparante wijze worden verwerkt. Dit betekent dat u het recht heeft om altijd te worden geïnformeerd welke gegevens van u worden verzameld en wat er met deze gegevens gebeurt.
  • De persoonsgegevens moeten voor een specifiek doel worden verwerkt. Dit betekent dat uw gegevens alleen mogen worden gebruikt voor specifieke, duidelijke en legitieme doeleinden.
  • De persoonsgegevens moeten correct zijn. Dit betekent dat alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat onjuiste persoonsgegevens onverwijld worden gewist of gecorrigeerd.
  • De persoonsgegevens moeten zo min mogelijk worden verzameld. Dit betekent dat de gegevensverwerking passend en omvangrijk moet zijn en beperkt moet blijven tot de noodzakelijke omvang.
  • De persoonlijke gegevens moeten beperkt zijn door het geheugen. Dit betekent dat de gegevens in een vorm die het mogelijk maakt de betrokken personen te identificeren, niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is.
  • Persoonsgegevens moeten worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de beginselen van integriteit en vertrouwelijkheid. Dit betekent dat een adequate beveiliging van persoonsgegevens, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, onopzettelijke vernietiging of beschadiging.

Het spreekt voor zich dat Accredis al jaren voldoet aan alle normen en verplichtingen die in de verordening zijn vastgelegd.

Data opslag

Al uw data, inclusief backups, wordt opgeslagen in ons datacentrum in Nederland. Alle hardware is eigendom van Accredis en hiertoe hebben derden, zoals bijvoorbeeld een provider, geen toegang. Er staat dus geen data in de VS.

Vraag een offerte aan