Wet & Regelgeving

Lees op de onderstaande pagina's meer over de bijtelling, de eisen van de Belastingdienst voor een goede rittenregistratie en het belang van een hoge kwaliteit oplossing voor uw rittenregistratie.

Hoewel een goede rittenregistratie niet ingewikkeld is zijn er toch een aantal zaken waar u op moet letten om te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst voor rittenregistraties. Hetzelfde geldt voor de bijtelling: hoewel er nog maar twee percentages over zijn gebleven zijn er tal van overgangsregelingen, uitzonderingen en bijzondere gevallen die ook op u van toepassing kunnen zijn. Tot slot is er natuurlijk ook veel te zeggen over de kwaliteit van ritregistratiesystemen zelf. Vaak zit er veel verschil in kwaliteit tussen de diverse leveranciers op de markt.

Bijtelling

De bijtelling kan gezien worden als een extra vorm van inkomstenbelasting die u betaald over het voordeel van privégebruik van een auto van de zaak. Wanneer u dus een auto van de werkgever “krijgt” dient u daarover belasting te betalen. Deze belasting wordt maandelijks tegelijkertijd met de inkomstenbelasting vereffend. De bijtellingsregeling geldt zowel voor werknemers als ondernemers die een auto van de zaak bezitten. In Nederland betekent dit dat wanneer u minder dan 500 kilometer per jaar privéritten met de auto maakt u geen bijtelling hoeft te betalen.

Eisen Belastingdienst

Wanneer u ervoor kiest niet privé te gaan rijden met de auto van de zaak dan dient u te kunnen bewijzen dat u op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers gereden heeft. Met een gecertificeerde rittenregistratie bent u hiervan verzekerd. In deze registratie dient u conform de eisen van de belastingdienst het merk-, type- en kenteken van de auto te vermelden. Tevens geeft u aan in welke periode u de auto tot uw beschikking had en dient u een volledig overzicht te kunnen overleggen van alle ritgegevens.

Dataveiligheid

Bij het automatisch registreren van uw ritten wordt veel data verzonden tussen uw voertuig en de cloud waarin de ritten worden opgeslagen in uw rittenregistratie. Natuurlijk wilt u niet dat deze data in verkeerde handen valt of zelfs op straat komt te liggen. Bij Accredis investeren we al jarenlang in de veiligheid van ons ritregistratiesysteem. Hoe we precies garanderen dat uw gegevens in goede handen zijn leest u op deze pagina.

Privacy beleid

U bent als berijder van het voertuig de enige die volledig mag beschikken over de data van uw rittenregistratie. Natuurlijk mag uw werkgever voor bepaalde doeleinden ook bepaalde dingen inzien en verlangt de fiscus eens per jaar de rittenregistratie. Voor de rest heeft niemand hier echter iets mee van doen. Bent u benieuwd met welke slimme innovaties we de privacy van uw rittenregistratie waarborgen? Lees dan deze pagina.

Keurmerk Ritregistratiesystemen

In samenwerking met enkele andere aanbieders hebben we in samenwerking met de Belastingdienst een keurmerk opgericht voor ritregistratiesystemen. Belangrijke kernwaarden van dit keurmerk zijn: innovatie, betrouwbaarheid, veiligheid en bescherming van de privacy. Een rittenregistratie afkomstig van een systeem met een keurmerk wordt door de fiscus als een 100% fiscaal sluitende kilometerregistratie gezien. Dit betekent dat de fiscus er vanuit gaat dat de gegevens op de juiste manier zijn geregistreerd en dat er niet mee gesjoemeld is.

Branchevereniging

Een goed ritregistratiesysteem gaat verder dan alleen een keurmerk van de Belastingdienst. Een keurmerk zegt immers dat het ritregistratiesysteem op een goede manier de gegevens registreert, maar niets over bijvoorbeeld de continuïteit van veel bedrijven. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer uw aanbieder van een ritregistratiesysteem failliet gaat. Kunt u dan nog bij uw gegevens komen? Accredis is certified member van de branchevereniging (BVLR), een vereniging van aanbieders die extra aandacht besteden aan deze zaken.

Vraag een offerte aan