Bijtelling

De bijtelling is in Nederland een verplichte belasting die u betaald wanneer u een auto van de zaak of bedrijfsauto rijdt. De belastingdienst ziet het privégebruik van een auto als een voordeel voor u en via de bijtelling wordt u op dit voordeel belast. Rijdt u dus met een zakelijke auto dan valt u in de 'regeling privégebruik auto van de werkgever'.

Wat is bijtelling?

De bijtelling kan dus gezien worden als een extra vorm van inkomstenbelasting die u betaald over het voordeel van privégebruik van een auto van de zaak. Wanneer u dus een auto van de werkgever “krijgt” dient u daarover belasting te betalen. Deze belasting wordt maandelijks tegelijkertijd met de inkomstenbelasting vereffend. De bijtellingsregeling geldt zowel voor werknemers als ondernemers die een auto van de zaak bezitten. Maakt u privé geen gebruik van de auto, dan betaald u ook geen bijtelling. In Nederland betekent dit dat wanneer u minder dan 500 kilometer per jaar privéritten met de auto maakt u geen bijtelling hoeft te betalen.

Huidige regels omtrent de bijtelling

Er is de afgelopen jaren veel veranderd op het gebied van zakelijk vervoer. Als ondernemer of zakelijke rijder is het dan ook van belang om op de hoogte te zijn van de actuele stand van zaken betreffende de fiscale regels van zakelijk rijden. Hoeveel u moet betalen aan bijtelling is afhankelijk van of uw een milieuvriendelijke auto rijd, de cataloguswaarde van de auto en wanneer het kenteken voor het eerst is afgegeven.

Huidige regels omtrent bijtelling 2023

In 2023 verandert het bijtellingstarief voor elektrische auto’s. Voor benzine- en dieselauto’s verandert de bijtelling niet. Het standaard tarief voor bijtelling blijft 22%.

Bijtelling elektrische auto’s 2023

De bijtelling wijzigt voor nieuwe elektrische auto’s in 2023. Voor nieuwe elektrische auto’s uit 2023 betaal je 16% bijtelling over de eerste €30.000. Over het deel boven de €30.000 betaal je 22% bijtelling. Voor volledig elektrische auto’s uit 2022 lag die grens nog op € 35.000. Voor auto’s met een fossiele brandstof geldt een fiscale bijtelling van 22% over de hele fiscale waarde.

Bijtelling plug-in hybride 2023

Voor alle auto’s op benzine en diesel geldt in 2023 een bijtellingspercentage van 22 procent. Ook voor plug-in hybrides geldt 22 procent bijtelling. Plug-In hybride auto’s met een uitstoot onder de 50 gram CO2 per kilometer betalen tot en met 2024 een halftarief op wegenbelasting. In 2025 wordt dat 75% van de normale MRB. Vanaf 2026 betalen PHEV’s het normale tarief aan wegenbelasting.

Wegenbelasting elektrische auto’s en plug-in hybride 
Elektrische auto’s hebben in 2023 nog het voordeel dat ze wegenbelasting-vrij zijn. Je betaalt dus geen motorrijtuigenbelasting (MRB) voor elektrische auto’s. Vanaf 2025 betalen ook elektrische auto’s MRB, maar in dit overgangsjaar betreft dit een kwart van het normale tarief aan wegenbelasting. Vanaf 2026 betalen ook berijders van volledig elektrische auto’s het volle punt aan wegenbelasting.

BPM voor elektrische auto’s
Over de prijs van een elektrische auto’s wordt nu geen BPM geheven. Dit geldt tot en met 31 december 2024. Vanaf 2025 geldt voor elektrische auto’s een vast BPM-tarief van € 360,-.

De waterstofauto in 2023: hoe hoog is de bijtelling?
De waterstofauto is ook een elektrische auto. De bijtelling in 2023 bedraagt daarom 16 procent. Het verschil met de ‘normale’ stekkerauto is dat je dat percentage over de gehele cataloguswaarde mag rekenen. Een drempelbedrag ontbreekt. Dat is een beloning voor zijn innovatieve karakter. De waterstofauto hoeft immers niet aan de laadpaal, maar tankt waterstof. Een brandstofcel aan boord van de auto zet die om in elektriciteit.

 

Een rekenvoorbeeld:

  • Cataloguswaarde auto: € 40.000,-
  • Percentage bijtelling: 22%
  • Maandelijkse bijtelling bij uw loon: (40.000*22%)/12 = € 733,-
  • Over € 733 betaalt u maandelijks inkomstenbelasting.

Geen bijtelling betalen?

Indien u uitsluitend zakelijk gebruik maakt van de auto hoeft u geen bijtelling te betalen. In dat geval dient u gezamenlijk met de werkgever een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ in te dienen. Dit betekent dat de u dan ook niet meer dan 500 kilometer op jaar basis privé mag rijden. In dat geval dient u dus een sluitende ritten- en kilometerregistratie te overleggen wanneer de belastingdienst daar om vraagt. Dit kan door middel van een zelf bijgehouden administratie of door gebruik te maken van een goedgekeurd rittenregistratiesysteem.

Wijzigingen van bijtellingregels

Hieronder vergelijken we nog even de regels van 2022 met de nieuwe regels van 2023 voor de duidelijkheid.

Voor niet-elektrische auto’s: blijft 22% bijtelling gelden.

Voor elektrische auto’s: Elektrische auto’s met datum vanaf toelating na 1-1-2023 krijgen te maken met een vermindering van het bijtellingsvoordeel ten opzichte van 2022. Voor nieuwe elektrische auto’s uit 2023 betaal je 16% bijtelling over de eerste €30.000. Over het deel boven de €30.000 betaal je 22% bijtelling. Voor volledig elektrische auto’s uit 2022 lag die grens nog op € 35.000.

De waterstofauto: is ook een elektrische auto. De bijtelling in 2023 bedraagt daarom 16 procent. Het verschil met de ‘normale’ stekkerauto is dat je dat percentage over de gehele cataloguswaarde mag rekenen. Een drempelbedrag ontbreekt.

Samengevat de regels in een tabel:

Type auto Bijtelling 2022 Bijtelling 2023
Benzine/diesel/hybride 22% 22%
Elektrisch 16% tot €35.000, 22% daarboven 16% tot €30.000, 22% daarboven
Waterstof  16% 16%

Wat niet verandert is de 500-kilometergrens: iedereen die in een zakelijke auto maximaal 500 kilometer privé rijdt, betaalt helemaal geen bijtelling. Op die manier wordt een ‘dikke wagen’ natuurlijk een stuk aantrekkelijker.

Rekenvoorbeeld wel of niet privé rijden diesel/benzine

–          Catalogusprijs: € 50.000

–          Bijtelling: 22%

–          Belastingtarief: 37,10%

–          Netto bijtelling: € 4.081/jaar

Een behoorlijke besparing! Je moet het alleen nog even zelf aantonen met een sluitende ritregistratie. Deze handmatig opstellen kan, maar dat is foutgevoelig waardoor je een boete of naheffing riskeert. Je kan beter kiezen voor een ritregistratiesysteem met een keurmerk, zoals Accredis.

Uiteraard kan De Belastingdienst altijd vragen stellen over het zakelijke karakter van een rit, maar de inspecteur gaat er bij een ritregistratiesysteem met keurmerk wél altijd vanuit dat de registratie zelf sluitend is. Dit betekent dat er geen rit ontbreekt en dat van alle ritten de benodigde gegevens vast zijn gelegd.

Een rittenregistratie is overigens ook voor een bestelwagen onmisbaar. Hoewel De Belastingdienst voor bestelauto’s soepelere regels hanteert dan voor ‘normale’ voertuigen, horen we bij Accredis dagelijks van ondernemers die hiermee de mist in zijn gegaan. Ook hier is het gevolg vaak een hoge boete en naheffing.

De bijtellingsregels veranderen. De zekerheid van Accredis, die verandert gelukkig niet.

Vraag een offerte aan