Keurmerk RitRegistratieSystemen

Sinds 14 november 2013 beschikt Accredis over het ‘Keurmerk RitRegistratieSystemen’. Belangrijke kernwaarden van dit keurmerk zijn: innovatie, betrouwbaarheid van online-oplossingen, veiligheid en bescherming van de privacy. En die waarden sluiten ook volledig aan bij de uitgangspunten van Accredis, het eerste Nederlandse bedrijf dat in 2000 een volledig online gebaseerde fiscale kilometerregistratie oplossing op de markt bracht.

Branchevereniging

Johan Pot, werkzaam bij Accredis, is als autoriteit op het gebied van ritregistratiesystemen ex-voorzitter van de ‘Branchevereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen’ (BVLR). Deze branchevereniging behartigt de collectieve belangen van zijn leden en ijvert voor samenwerking, kwaliteitsverbetering, innovatie en versterking van rit- en kilometerregistratiesysteem. Leden van de BVLR zijn Nederlandse bedrijven en organisaties die actief zijn op het gebied van automatische ritregistratie en gedifferentieerde kilometerheffing. Dit complexe werkterrein omvat automatische rit- en kilometerregistratie, dataverwerking met behoud van authenticiteit van de data en de levering van de daarbij behorende hardware en customer support. De leden leveren vaste, in het voertuig ingebouwde systemen. ‘De BVLR heeft geruime tijd toegewerkt naar een keurmerk voor rit- en kilometerregistratiesystemen, om daarmee een instrument te hebben om het kaf van het koren te kunnen scheiden’ legt Pot uit. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen.

Keurmerk

Het Keurmerk Ritregistratiesystemen

Op de markt worden meer dan honderd ritregistratiesystemen aangeboden en om berijders duidelijkheid te bieden legt Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen een duidelijke norm neer. Systemen die voor het Keurmerk worden aangeboden worden volgens een onafhankelijke audit getoetst. Die audit is o.a. gebaseerd op het zogeheten normenkader dat door de Belastingdienst is opgesteld. Een systeem met een Keurmerk, zoals Accredis, levert de berijder of de werkgever niet alleen een betrouwbare rittenregistratie, maar houdt ook rekening met de privacy aspecten en komt van een leverancier waarbij de continuïteit gewaarborgd is. Bovendien voldoen ritregistratiesystemen met een Keurmerk aan de eisen van de Fiscus. Tot slot zegt Johan Pot: ‘Gebruikers die een Accredis-systeem met Keurmerk kiezen, kunnen erop vertrouwen dat ze over een gedegen systeem beschikken dat voor honderd procent voldoet aan de eisen die de Belastingdienst stelt.’

Accredis Next Keurmerk RitregistratiesystemenBVLR Certified MemberCollege Bescherming PersoonsgegevensBelastingdienst over bijtellingEscrow regeling ritregistratie

ACCREDIS

Accredis zet zich sinds 2001 vol passie in om voor u de meest geavanceerde gps-oplossingen te bedenken en te implementeren. We zijn hierbij overtuigd van de bijdrage die we leveren aan de efficiëntie en veiligheid in het verkeer. 

Contact

Marssteden 72
7547 TD Enschede
  +31 53 434 11 21
  +31 53 434 56 63

Digitale Tachograaf

Automatisch uitlezen en track & trace van digitale tachografen.

Objectbewaking

GPS tracker, met beveiliging en draaiurenmeter.