11-04-23

Plannen voor Verkoopverbod in 2025 van Zakelijke Brandstofauto’s Niet Uitvoerbaar

Het verbod op de verkoop van zakelijke brandstofauto's in 2025, zoals voorgesteld door de Nederlandse overheid, lijkt onuitvoerbaar te zijn. Het plan, dat tot doel heeft de transitie naar duurzame mobiliteit te versnellen, wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen en kritieken. In dit artikel zullen we de plannen voor het verkoopverbod van zakelijke brandstofauto's in 2025 onderzoeken en de haalbaarheid ervan analyseren.
verkoopverbod

De Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, heeft een IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) geïnitieerd waarin wordt geadviseerd om per 2025 een verkoopverbod in te stellen op brandstofauto’s voor zakelijk gebruik. Dit advies komt voort uit de zorgen dat Nederland de gestelde klimaatdoelen voor 2030 niet zal halen en er aangescherpte maatregelen moeten worden genomen. Hoewel de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) het belang van de klimaatdoelen erkent en de transitie naar een elektrisch wagenpark ondersteunt, zijn er bezwaren tegen de uitvoering van dit verkoopverbod. In dit artikel zullen we nader ingaan op de redenen waarom het verkoopverbod van brandstofauto’s voor zakelijk gebruik in 2025 als onmogelijk wordt beschouwd, en een alternatief wordt voorgesteld: betalen naar gebruik.

Onmogelijke uitvoering

De auto-industrie kan niet voldoende elektrische voertuigen (EV’s) leveren om aan de vraag te voldoen. De zakelijke markt in Nederland bestaat uit ongeveer 250.000 auto’s per jaar, en de fabrikanten hebben al moeite om de huidige productie te bewerkstelligen. Het opleggen van een verkoopverbod van brandstofauto’s voor zakelijk gebruik in 2025 zou leiden tot een enorme vraag naar EV’s, wat resulteert in lange wachttijden en beperkte beschikbaarheid. Dit maakt het praktisch onmogelijk om aan de deadline van 2025 te voldoen.

Een verhoging van kosten

Voor veel zakelijke rijders zou het verplicht stellen van EV’s in 2025 leiden tot een verhoging van de kosten. De consumentenprijs van een EV is in de meeste gevallen hoger dan die van brandstofauto’s. Bovendien zijn de bijtellingsvoordelen bijna verdwenen, en vanaf 2026 zijn er helemaal geen voordelen meer. Dit betekent dat berijders meer bijtelling zullen moeten betalen bij de keuze voor een EV. Dit kan leiden tot een aanzienlijke stijging van de kosten voor zakelijke rijders, wat een zware last kan zijn voor bedrijven en werknemers.

Meer gebruik van privé brandstofauto’s

Een ander potentieel negatief effect van het verkoopverbod op brandstofauto’s voor zakelijk gebruik is dat werkgevers kunnen overwegen om helemaal geen auto’s meer aan te bieden aan hun werknemers. Dit zou ertoe kunnen leiden dat werknemers vaker hun privéauto gebruiken voor zakelijke kilometers, en in veel gevallen zijn dit nog steeds brandstofauto’s. Hierdoor zou de beoogde CO2-reductie van deze maatregel teniet worden gedaan, omdat er nog steeds gebruik wordt gemaakt van brandstofauto’s voor zakelijke mobiliteit.

Betalen naar gebruik als alternatief

Een alternatief voor het verplicht stellen van EV’s in 2025, zoals voorgesteld door de VZR, is het betalen naar gebruik. De VZR heeft eerder in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een pilot uitgevoerd met betalen per gereden kilometer, in plaats van een vast bedrag per maand. Deze pilot heeft positieve resultaten opgeleverd, en er wordt verder onderzocht of dit systeem breder kan worden ingezet. Betalen naar gebruik zou zakelijke rijders stimuleren om bewuster om te gaan met hun autogebruik en te kiezen voor duurzamere opties, zoals elektrisch rijden, het delen van auto’s of gebruik maken van alternatieve vervoersmiddelen zoals het openbaar vervoer of de fiets. Dit zou een meer flexibele en marktgerichte benadering zijn, waarbij de keuze voor duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd zonder de starre deadline van 2025 en de mogelijke negatieve gevolgen van het verkoopverbod.

Accredis rittenregistratie

Sinds 2001 marktleider in ritregistratie-oplossingen. Oprichter Branchevereniging en Keurmerk Ritregistratiesystemen. Innovatieve en gebruiksvriendelijke software – eenvoudige rapportages. Drie jaar garantie. De betaalbare partner in ritregistratie. Ons hele SaaS platform draait op eigen hardware in datacenters op Nederlands grondgebied.

  • Voorzien van keurmerk
  • Fiscaal archief 7 jaar
  • 3 jaar garantie
  • Europese dekking
  • Werk en rijtijden
  • Altijd en overal toegankelijk
  • Bespaar brandstof
  • Export naar Excel

 

Vraag een offerte aan