17-12-18

Maar liefst 40% wordt gecontroleerd op de rittenregistratie

Een onderzoek van VZR toont het belang van een deugdelijke rittenregistratie aan: maar liefst 40% van ondervraagde directeuren en managers geeft in het onderzoek aan dat ze wel eens gecontroleerd zijn op de juistheid van hun rittenregistratie.

De inspecteur komt op bezoek (helaas vaker dan u denkt)…

De cijfers uit het onderzoek van VZR zijn zorgwekkend: volgens de belangenbehartiger is 40% van de managers en directeurs wel eens gecontroleerde door een inspecteur van de fiscus. Als de rittenregistratie niet klopt, dan kan de inspecteur een naheffing opleggen. Echter, in de praktijk wordt er naast de naheffing vaak ook een boete opgelegd. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding, maar deze kan oplopen tot een maximum van 100% van de naheffing. In de praktijk betekent dit dus dat u dubbel zoveel bijtelling betaalt.

Hoe werkt een controle op de bijtelling?

Bij een controle gaat de inspecteur na of de rittenregistratie wel alle benodigde gegevens bevat. Ook wordt gekeken naar de manier waarop deze gegevens zijn vastgelegd. Is dit bijvoorbeeld met pen en papier gebeurd? Met een rittenregistratie app? Of met een ritregistratiesysteem met keurmerk? In het laatste geval zal de inspecteur ervan uit gaan dat de gegevens in de rittenregistratie kloppen. Bij twijfels kan de inspecteur dieper de zaak in duiken. Kilometerstanden, tankbonnen en zakelijke agenda’s: alles wordt dan tevoorschijn getoverd om de zaak goed te beoordelen.

Voorkom gezeur met de inspecteur!

De moraal van het verhaal is dat zakelijke rijders er geen baat bij hebben wanneer een inspecteur twijfelt aan de juistheid van hun rittenregistratie. Dit kan gebeuren als deze met pen en papier is opgesteld, of als een gratis app of Excel sheet wordt gebruikt. Zelfs wanneer deze rittenregistraties wel juist zijn, kunt u een hoop tijd en gezeur besparen wanneer u een ritregistratiesysteem met keurmerk gebruikt. Hiervan is namelijk afgesproken dat De Belastingdienst vertrouwt op de juistheid van de registratie.

Voorkom dat u in problemen komt met De Belastingdienst en daarmee een naheffing en een hoge boete krijgt. Maak gebruik van een ritregistratiesysteem met een keurmerk, zoals dat van Accredis

Vraag een offerte aan