01-07-22

Rekeningrijden in 2030

Het stond in het regeerakkoord, maar nu is het het kabinet dat er echt mee aan de slag gaat: beprijzen rekeningrijden 2030. In dat jaar moeten automobilisten betalen voor elke kilometer, waar of wanneer dan ook. De betrokken ministers zullen binnenkort hun plannen presenteren.
Rekeningrijden

Rekeningrijden

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte IV heeft een heel belangrijk punt voor automobilisten: in 2030 willen ze rekeningrijden invoeren, wat sommigen schrik aanjaagt. Eind vorig jaar was het nog maar een idee, nu is het wat specifieker geworden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen in Den Haag dat binnenkort een eerste concept wordt gepresenteerd, waarin nader wordt ingegaan op hoe het rekeningrijden eruit gaan zien. Het belangrijkste punt is dat er voor elke kilometer een vergoeding moet worden betaald, waar en wanneer die ook gaat. Hierdoor komt er geen “spitsheffing” en bijvoorbeeld geen hogere belastingtarieven op snelwegen.

Rekeningrijden is goed betaalbaar!

Ten eerste is de infrastructuur met de huidige technologie zeer goed betaalbaar. Voor nog geen 50 cent per dag is het mogelijk om voor elk voertuig in Nederland het rekeningrijden in te voeren. Omgerekend is dit dus nog geen 180 euro per jaar voor één gebruiker, te verrekenen met de huidige belastingen op auto´s en brandstoffen. Hiermee kan dus rekeningrijden volledig budgetneutraal worden ingevoerd. In samenwerking met de rekenkamer kan dit plan hard worden gemaakt, zodat de politici de feiten onder ogen kunnen zien.

Registratie

Voor de betrokken ministers Marnix Van Rij (Financiën) en Mark Harbers (Infrastructuur) was het vooral een uitdaging om een ​​overtuigende manier te vinden om de afgelegde kilometers vast te leggen. Hiervoor komen verschillende ideeën op tafel. Dit kan bijvoorbeeld met een box in de auto( zoals het Accredis systeem) of via de telefoon, maar het kan ook met een videocamera.

Het systeem is er al

De techniek die gebruikt wordt voor rekeningrijden is al 15 jaar in de praktijk beproefd door zakelijke rijders voor hun kilometerregistratie. De grootste investeringen zijn dus al achter de rug en het systeem functioneert al jaren nagenoeg perfect! Een unicum wat betreft technologie.

Privacy

Vaak worden er veel vraagtekens gezet bij de privacy van rekeningrijden. Echter speelt ook deze zorg al meer dan 15 jaar in de zakelijke wereld waar het systeem wordt gebruikt voor de bijtelling. Dit heeft geleid tot een keurmerk voor dergelijke systemen, mede opgesteld door de branchevereniging voor leveranciers van deze systemen, in samenwerking met andere partijen zoals de belastingdienst. Binnen de branchevereniging waar Accredis een van de founding partners van was , wordt extreem veel aandacht besteed aan privacy en zijn er hele strenge eisen voordat iemand zich ´certified member´ mag noemen. Daarnaast kan eenvoudig worden bepaald wat de fiscus uiteindelijk te zien krijgt. Het is zelfs mogelijk om alleen de kilometerstand en het kenteken door te geven. Bij strijd over gegevens blijft de eindgebruiker zelf eigenaar van de gegevens en niet de leverancier van het systeem. Opnieuw is duidelijk dat de markt door jarenlange zelfregulatie een perfect compromis heeft kunnen vinden tussen privacy en bruikbaarheid van gegevens, waardoor de overheid dit niet meer hoeft te doen.

Accredis is klaar voor de toekomst

Al met al kunnen we een aantal zaken concluderen: rekeningrijden is eerlijk, bespaart het milieu en gaat de economie stimuleren van doorvoerland Nederland. Daarnaast zijn de issues die vroeger als argument tegen het rekeningrijden werden gebruikt allemaal efficiënt opgelost door de markt en kunnen we eenvoudig en volledig budgetneutraal overstappen op deze allesomvattende fiscale maatregel. Als Accredis maken we ons al jaren hard voor een eerlijke bijtelling op de zakelijke markt. Met het rekeningrijden kan iedereen echter profiteren van een deugdelijke belasting die voor iedereen eerlijk is. Als er ooit een kans is geweest om een veel rechtvaardigere oplossing in te voeren dan die we al hebben, is dat nu. Accredis en de branche zijn er klaar voor, nu de politiek nog.

Vraag een offerte aan