09-02-24

Belangrijke Uitspraak: Inhoudingsplicht bij Terbeschikkingstelling Auto zonder Eigendom

Rechtbank Noord-Holland oordeelt over Naheffingsaanslagen Loonheffingen

In een recente uitspraak heeft de Rechtbank Noord-Holland een opmerkelijke beslissing genomen met betrekking tot de inhoudingsplicht van een bv bij de ter beschikkingstelling van een auto zonder eigendom. De zaak draaide om de vraag of een bv terecht werd aangeslagen voor loonheffingen wegens het privégebruik van een auto.

Achtergrond van het Geschil

De betrokken bv, actief in de zorgsector, faciliteerde, ontwikkelde en exploiteerde zorgdiensten. De directeur-grootaandeelhouder (dga) van een van de aandeelhoudende bedrijven was sinds september 2014 in dienst bij deze bv. De managementovereenkomst tussen de bv en een andere aandeelhouder stipuleerde het gebruik van een BMW X5, eigendom van de persoonlijke holding van de dga.

Vergoeding in Plaats van Eigendom

Contrasterend met gangbare praktijken, stelde de bv dat zij de auto niet rechtstreeks ter beschikking stelde, maar een periodieke vergoeding betaalde aan de persoonlijke holding van de dga, die eigenaar was van de auto. Deze betwisting vormde de kern van het geschil.

Rechtbank’s Oordeel: Ter beschikkingstelling zonder Eigendom

De rechtbank oordeelde echter dat de bv wel degelijk de auto ter beschikking had gesteld, ongeacht het ontbreken van eigendom. De situatie werd vergeleken met lease en huur, waarbij de holding van de dga fungeerde als de verhuurder en de bv als de huurder. Het blijkt dat de inhoudingsplicht niet afhankelijk is van eigendom, maar eerder van het feitelijke ter beschikking stellen.

Vergelijkbare Verplichting als Huurovereenkomst

De rechtbank benadrukte dat de overeenkomst tussen de bv en de holding van de dga een vergelijkbare verplichting creëerde als bij een huurovereenkomst. Hierbij was de holding verplicht de auto ter beschikking te stellen, en de bv verplichtte zich tot betaling van een vergoeding.

Inhoudingsplichtig bij Terbeschikkingstelling

De uiteindelijke conclusie van de rechtbank was dat, doordat de bv de auto aan haar werknemer ter beschikking had gesteld, zij inhoudingsplichtig was met betrekking tot het voordeel wegens privégebruik van de auto.

Juridische Kijk op Ter beschikkingstelling zonder Eigendom

Deze uitspraak benadrukt het belang van de feitelijke terbeschikkingstelling bij de beoordeling van de inhoudingsplicht, zelfs wanneer het eigendom van de auto niet bij de werkgever ligt. Het werpt een nieuw licht op de interpretatie van dergelijke overeenkomsten en kan bredere implicaties hebben voor bedrijven die auto’s ter beschikking stellen zonder eigenaar te zijn.

bron

Accredis Ritregistratie

Een gps rittenregistratie of ritregistratie bijhouden moet gebeuren, het is iets wat noodzakelijk is. U zit immers niet te wachten op een boete van de belastingdienst. Maar waarom zou u het zich niet heel gemakkelijk maken? Een rittenregistratie van de auto bijhouden kan op heel veel verschillende manieren, denk aan een fysiek boekje, een app is mogelijk, maar wordt niet altijd goedgekeurd. Kies daarom voor een slimmere oplossing voor elke rit. Kies voor het rittenregistratiesysteem Accredis NeXT. Ons systeem is altijd toe te passen en kent vele voordelen waar we u graag meer over vertellen. Klik hier voor meer informatie!

Voordelen van het Accredis ritregistratie systeem:

  • 100% fiscaal sluitend, in tegenstelling tot gratis ritregistratie apps
  • Innovatieve oplossing die u tijd en kosten bespaart
  • Maandelijks opzegbaar
  • 3 jaar garantie op uw ritregistratie
  • De nauwkeurigste tracker in de markt
  • Alle data veilig op eigen hardware in NL
Vraag een offerte aan