26-01-22

Kleine ondernemer krijgt meer subsidie voor aanschaf zero-emissie bestelauto

Wijziging subsidieregeling zero-emissie bestelauto en eenduidig ontheffingenbeleid
Electiccars

In 2022 wordt er meer subsidie beschikbaar gesteld voor kleine ondernemers die een zero-emissie bestelauto willen aanschaffen. Demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Steven van Weyenberg, heeft opgeroepen dat gemeenten eenduidig en gelijk omgaan met de ontheffing op basis van de hardheidsclausule bij de inrichting van zero-emissiezones. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s(SEBA). Dit maakt staatssecretaris van Weyenberg bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Kleine onderneming krijgt meer subsidie

De financiele steun aan grote bedrijven mag maximaal 40%  zijn , aan middel grote bedrijven mag maximaal 50% en aan kleine bedrijven maximaal 60% van de meerkosten zijn op basis van de Europese staatsteunregeles. Onder de kleine bedrijven wordt verstaan: bedrijven met minder dan 50 man personeel en een jaaromzet of jaarlijks balanstotaal van maximaal 10 miljoen euro. Deze groep bedrijven heeft ook het hardst een steuntje in de rug nodig. Door maximaal gebruik te maken van de Europese staatssteunkaders kan voor deze groep ondernemers het subsidiepercentage worden verhoogd van 10 naar 12 procent.

Is er voldoende subsidie bechikbaar?

Voor het komende jaar is er nog voldoende subsidie via de SEBA-regelening beschikbaar voor de aanschaf van een zero-emissiebestelauto. Na 2022 zal er opnieuw gekeken worden naar deze regeling en hoe ondernemers op de beste wijze ondersteund kunnen worden in de transitie van diesel- naar zero-emissie aandrijving voor bestelauto’s. Hierbij wordt overigens natuurlijk ook de prijsontwikkeling van de zero-emissie bestelauto’s in de gaten gehouden.

Overige wijzigingen bij SEBA

De SEBA is op een aantal punten recent gewijzigd. Ondernemers die te maken hebben met lange levertijden van een zero-emissiebestelauto, lopen nu niet meer een risico om de subsidie mis te lopen. Verder is de SEBA nu aantrekkelijker voor bedrijven die over willen stappen op zero-emissie bestelauto’s met een operational-lease.

Eenduidig lokaal beleid hardheidsclausule

De staatssecretaris riep gemeenten op eenduidig te zijn met de hardheidsclausule. Bedrijven hebben de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen op basis van de hardheidsclausule als ze vanwege hun financiele situatie of een bijzondere omstandigheid niet in staat zijn een nieuw duurzaam voertuig aan te schaffen. De staatssecretaris vindt dat gelijke situaties ook gelijk behandeld moeten worden. Er mag hiermee geen onderscheid per gemeente gaan ontstaan.

Landelijk ontheffingenloket

Gemeenten, partners en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken de komende tijd aan een landelijk ontheffingenloket. Hier moet een ondernemer in de toekomst zowel een ontheffing kunnen krijgen als een hardheidsclausule kunnen aanvragen.

Accredis: kies voor betrouwbaar

Sinds 2001 marktleider in ritregistratie-oplossingen. Oprichter Branchevereniging en Keurmerk Ritregistratiesystemen. Innovatieve en gebruiksvriendelijke software – eenvoudige rapportages. Drie jaar garantie. De betaalbare partner in ritregistratie. Ons hele SaaS platform draait op eigen hardware in datacenters op Nederlands grondgebied.

Vraag een offerte aan